Goedkeuring wegtracé Manheuvels op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van woensdag 25 juni 2014 staat het de goedkeuring van het wegtracé in de verkaveling Manheuvels geagendeerd. Deze aanvraag, die werd ingediend door de projectontwikkelaar, heeft betrekking tot de verkaveling van de grond aan Manheuvels in 88 loten. De gemeenteraad wordt gevraagd om hierover een gemotiveerd besluit te nemen alvorens het schepencollege over de vergunningsaanvraag beslist. 

Eén van de opgelegde verplichtingen bij elke nieuwe verkaveling is een sociale invulling van het project. Een bepaald percentage dient namelijk voorzien te worden voor sociale huisvesting. De ontwikkelaar dient hiervoor een overeenkomst af te sluiten met een sociale huisvestingsmaatschappij maar deze ontbreekt vooralsnog in het dossier. Daarnaast werden er tal van bezorgdheden geuit door de omwonenden. Hieruit blijkt dat er bekommernissen zijn betreffende onder meer de grote bevolkingstoename in verhouding met het huidige aantal bewoners, de mobiliteit en verkeersveiligheid, het verdwijnen van de open ruimte en de capaciteit van de school. De draagkracht van Bel wordt hierdoor overschreden. In de toelichtingen van het agendapunt wordt gesteld dat de stedebouwkundig ambtenaar adviseert aan de gemeenteraad om het wegtracé niet goed te keuren.

De kans is dan ook reëel dat de gemeenteraad - en bij uitbreiding het schepencollege - de vergunningsaanvraag niet zal goedkeuren. Dit betekent echter niet dat het project hiermee van de kaart geveegd is.

#Update: op de Gemeenteraad van 25 juni 2014 werd het wegtracé afgekeurd

Download hier de toelichting van de gemeenteraad

Deze pagina delen op sociale media