Nieuwe verkavelingsaanvraag Manheuvels

De projectontwikkelaar diende een nieuw ontwerp in bij het stadsbestuur van Geel. Hierdoor start de procedure helemaal opnieuw. Het voorgestelde wegtracé van het vorige ontwerp werd geweigerd door de gemeenteraad en het project kreeg ook kritiek van de bewoners in Bel. 

Infoavond op 21 januari 2015

In het eerste ontwerp werden 89 eengezinswoningen en een projectzone voorzien. Het nieuwe ontwerp is met 43 eenheden meer dan de helft kleiner. Het stadsbestuur organiseert op 21 januari om 20u een informatievergadering voor alle geïnteresseerden in de parochiezaal van Bel. Vanaf 22 januari start het openbaar onderzoek. 

Alle inwoners van Bel krijgen eerstdaags een uitnodiging voor de infoavond in de bus.

Deze pagina delen op sociale media