Projectontwikkelaar doet nieuw voorstel voor verkaveling Manheuvels

Het Geelse schepencollege besliste maandag 3 november om het agendapunt over de schorsing van de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. het wegtracé voor de verkaveling Manheuvels te schrappen van de agenda van de gemeenteraad van diezelfde avond. De reden hiervoor is een brief die het stadsbestuur mocht ontvangen van de projectontwikkelaar van de verkaveling.

In de brief verklaart de projectontwikkelaar een nieuw projectvoorstel te willen indienen voor de verkaveling Manheuvels. In dit nieuwe project zouden minder kavels ontwikkeld worden waardoor ook het wegtracé gewijzigd wordt. Ook aan het bezwaar van het stadsbestuur over te weinig groenaanleg in het gebied wordt in de nieuwe plannen tegemoet gekomen.

De gemeenteraad weigerde op 25 juni 2014 het wegtracé dat de projectontwikkelaar m.b.t. de verkaveling Manheuvels had aangevraagd. De projectontwikkelaar legde daarna klacht neer bij de gouverneur die de beslissing van de gemeenteraad schorste wegens onvoldoende motivering. Het agendapunt voorzien voor de gemeenteraad van 3 november ging over deze schorsing. Het schepencollege had bovendien vragen bij de verkaveling zelf en zag in de grootte en de inplanting mogelijke bezwaren voor de draagkracht in het dorp Bel.

Het stadsbestuur wacht nu het nieuwe voorstel van de projectontwikkelaar af. 

Deze pagina delen op sociale media