Visie en beheerplan Bosgroep Zuiderkempen voorgesteld

Maandag 23 juni 2014 hield de Bosgroep Zuiderkempen een consultatievergadering in de parochiezaal van Bel. De visie en het beheerplan dat door de organisatie opsteld werd, in samenwerking met eigenaars, landbouwers, omwonenden en andere betrokkenen, werd voorgesteld aan de aanwezigen.

Enkele belangrijke krachtlijnen in het plan

  • Proper landschap
  • Controle van agressieve exoten
  • Beheer van lijnbeplantingen
  • Behoud van bijzondere bomen in het landschap
  • Behoud en onderhoud van zandwegen
  • Mogelijk herstel van open akkercomplex "Bels Veld"
  • Beheer en herstel van vennetjes

De volgende stappen in het proces zijn het indiening van het beheerplan, het openbaar onderzoek en de goedkeuring van het plan.

Bekijk de volledige presentatie

#Update: verslag van de vergadering toegevoegd op 02/07/2014

Bekijk het verslag van de vergadering:

Meer informatie kan verkregen worden bij Jeroen Truyen van Bosgroep Zuiderkempen:

Deze pagina delen op sociale media