Wegtracé Manheuvels goedgekeurd op gemeenteraad

De gemeenteraad keurde op maandag 4 mei 2015 het wegtracé van de verkaveling in Manheuvels (Bel) goed. Vorig jaar verwierp de gemeenteraad het toenmalige voorstel voor het wegtracé van de verkavelaar.

Inmiddels diende de verkavelaar een nieuw voorstel in. In het eerste ontwerp werden 89 eengezinswoningen en een projectzone voorzien. Het nieuwe ontwerp is met 43 eenheden meer dan de helft kleiner. De gemeenteraad boog zich gisteren niet over de verkaveling zelf, wel over de wegen binnen de verkaveling. Het is nu aan het college van burgemeester en schepenen om te beslissen over de verkaveling zelf. 

De inwoners van Bel dienden eerder voor de 2de maal een heleboel bezwaarschriften in. Ze vrezen dat na verloop van tijd de oorspronkelijke plannen - met 89 eengezinswoningen - alsnog gerealiseerd worden omdat met de halvering van het aantal woningen ook de gebruikte oppervlakte werd gehalveerd. 

Deze pagina delen op sociale media