Megaproject gaat mogelijk niet door

De gemeenteraad keurde vorige woensdag het wegtracé als onderdeel van de verkaveling Manheuvels in Geel-Bel af. De kans is dan ook groot dat de rest van de verkavelingsvergunning afgekeurd zal worden. Hiermee wordt het project zo goed als zeker afgeblazen, maar helemaal uitgesloten is dat niet.

Dit artikel verscheen vrijdag 27 juni in Gazet van Antwerpen:

Goedkeuring wegtracé Manheuvels op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van woensdag 25 juni 2014 staat het de goedkeuring van het wegtracé in de verkaveling Manheuvels geagendeerd. Deze aanvraag, die werd ingediend door de projectontwikkelaar, heeft betrekking tot de verkaveling van de grond aan Manheuvels in 88 loten. De gemeenteraad wordt gevraagd om hierover een gemotiveerd besluit te nemen alvorens het schepencollege over de vergunningsaanvraag beslist. 

Pagina's